Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning voorgevel Buitentocht 42

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 veranderen voorgevel

Locatie                        :           Buitentocht 42
Datum ontvangst        :          29-10-2010

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Buitentocht 42  Leiderdorp Nederland