BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Vronkenlaan 75

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Locatie                        :           Vronkenlaan 75

Datum ontvangst        :           7 juni 2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vronkenlaan  75  Leiderdorp Nederland