BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning week 16 (2020)

Binnenhof
Bouwen van een tuinhuisje met luifel (OLO 5075563)
Locatie: Vossiuslaan 20
Datum ontvangst: 6 april 2020

Elizabethhof
Uitbreiding entree/hal Alrijne Ziekenhuis (OLO 5028289)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 7 april 2020

Kerkwijk
Plaatsen van een geluidsscherm op het dak van het zwembad De Does (OLO 5076749)
Locatie: Amaliaplein 40
Datum ontvangst: 7 april 2020

Ouderzorg
Aanbouwen van een zij-aanbouw aan de hoekwoning (OLO 5081059)
Locatie: Van Poelgeestlaan 39
Datum ontvangst: 8 april 2020

Winkelhof
Plaatsen van dakkapel aan de voorzijde (OLO 5080055)
Locatie: Dubloen 2
Datum ontvangst: 8 april 2020

Buitenhof
Kappen van één Eik, die dood lijkt te zijn (OLO 5079605)
Locatie: Binnentocht 2
Datum ontvangst: 8 april 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie