BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning week 17 (2020)

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel in de vorm van een L welke de achterkant en de zijkant van het dak zal bestrijken (OLO 5099281)
Locatie: Koningstraat 2
Datum ontvangst: 16 april 2020

RECTIFICATIE

Buitenhof
Kappen van twee bomen. Boom 1 is een Eik, die dood lijkt te zijn. Boom 2 is een Seringe, die schuin tegen de garage aan groeit en schade zou kunnen aanrichten aan de garage.
Locatie: Binnentocht 2
Datum ontvangst: 8 april 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie