BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning week 3

Aangevraagd (reguliere procedure)

Achthoven
Vervangen van de oeverconstructies. De bestaande constructies verkeren in slechte staat en worden vervangen door een stalen damwand met een betonnen deksloof (OLO4870641)
Locatie: langs de Oude Rijn op diverse locaties
Datum ontvangst: 10 januari 2020

Uitvoeren constructieve wijziging (OLO4874541)
Locatie: Hoofdstraat 229
Datum ontvangst: 9 januari 2020

Oranjewijk
Vervangen houten rotte kozijnen voor nieuwe kunststof kozijnen (OLO4869383)
Locatie: Mauritssingel 49
Datum ontvangst: 7 januari 2020

Informatie