Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning wijzigen gevel garage Kleiwarenlaan 5

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Wijzigen gevel garage Locatie                        :           Kleiwarenlaan 5Datum ontvangst       :           30-01-2011Activiteit(en)                :           bouwen  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kleiwarenlaan 5  Leiderdorp Nederland