BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Willem-Alexanderlaan 1

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure).

Wijk Kerkwijk

Aanleggen van een inrit en het plaatsen van vlaggenmasten bij het nieuwe gemeentehuis

Locatie                        :           Willem-Alexanderlaan 1

Datum ontvangst        :           8 juli 2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Willem-Alexanderlaan 1  Leiderdorp Nederland