BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning zonnepanelen Buitendijklaan

Buitenhof

Het realiseren van een aanbouw tbv zonnepanelen (Z/19/073814)

Locatie                                   : Buitendijklaan 130

Datum ontvangst        : 11 januari 2019

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Buitendijklaan  130  Leiderdorp Nederland