BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure) week 27 (2020)

Buitenhof
Het plaatsen van een bouwwerk in het voorerfgebied
Locatie: Hobolaan 6
Datum ontvangst: 26-06-2020

Informatie