BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen 21 (2021)

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning (OLO 6092201)
Locatie: Heinsiuslaan 23
Datum ontvangst: 18 mei 2021

Elizabethhof
Herinrichting van de Simon Smitweg tussen de Persant Snoepweg en de Willem Alexanderlaan inclusief aanpassingen aan de kruispunten Simon Smitweg / Persant Snoepweg / Engelendaal en Simon Smitweg – Willem Alexanderlaan (OLO 6091333)
Locatie: Simon Smitweg 9
Datum ontvangst: 18 mei 2021

Winkelhof
Vervangen van een sealbagautomaat (OLO 6093757)
Locatie: Ter hoogte van Winkelhof 17
Datum ontvangst: 18 mei 2021

Informatie