BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 10 (2021)

Oranjewijk
Uitbouwen van een voorgevel (OLO 5867883)
Locatie: Mauritssingel 80
Datum ontvangst: 1 maart 2021

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (OLO 5876523)
Locatie: Heinsiuslaan 28
Datum ontvangst: 3 maart 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie