BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 13 (2021)

De Baanderij
Wijzigen en plaatsen van  aanduidingsreclamezuilen langs de  rijweg (OLO 5934837)
Locatie: Touwbaan 5
Datum ontvangst: 23 maart 2021

Winkelhof
Het vellen van een Gleditsia
triacanthos (OLO 5892189) in verband met de herinrichting van het plein (herplantplicht Leilinde)
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 23 maart 2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakkapel en een nokverhoging (OLO 5941275)
Locatie: Zijllaan 9
Datum ontvangst: 24 maart 2021

Elizabethhof
Realiseren van 7 nieuwe piketkamers (OLO 5940663)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 24 maart 2021

Binnenhof
Verwijderen van een dragende muur op de begane grond en de dragende functie vervangen door een portaal (OLO 5945121)
Locatie: Coornhertdreef 4
Datum ontvangst: 25 maart 2021

Buitenhof
Vervangen van de houten kozijnen aan de voorkant (OLO 5950725)
Locatie: Guus Kuyerzijde 6
Datum ontvangst: 28 maart 2021

Informatie