BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 14 (2020)

Kerkwijk

Uitbouwen van de huidige woning op het achtererf (OLO 5040737)
Locatie: Acacialaan 44
Datum ontvangst: 23 maart 2020

Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (OLO 5049631)
Locatie: Resedastraat 6
Datum ontvangst: 26 maart 2020

Vervangen van een dakkapel aan de voorgevel (OLO 5052205)
Locatie: Berkenkade 19
Datum ontvangst: 27 maart 2020

Zijlkwartier

Isoleren van een dak, dakpannen vervangen en dakgoot aanpassen (OLO 5046067)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 226
Datum ontvangst: 24 maart 2020

Ouderzorg

Inpandige constructieve doorbraak keuken-woonkamer (OLO 5051231)
Locatie: Rosenburg 15
Datum ontvangst: 26 maart 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie