BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 18 (2020)

Reguliere procedure

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (OLO 5108427)
Locatie: Tollenaersingel 21
Datum ontvangst: 21 april 2020

Kerkwijk
Verbouwen van de woning (OLO 5117655)
Locatie: Eikenlaan 2
Datum ontvangst: 23 april 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie