BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 19 (2020)

AANGEVRAAGD (reguliere procedure)

Kerkwijk
Bouwen van een uitbouw
(OLO 5124087)
Locatie: Kastanjelaan 31
Datum ontvangst: 28 april 2020

Buitenhof
Dichtbouwen van een terras
(OLO 5128221)
Locatie: Leidekker 14
Datum ontvangst: 29 april 2020

Vogelwijk
Vervangen van houten kozijnen voor kunststof kozijnen aan de voorzijde van de woning (OLO 5128065)
Locatie: Meeuwenlaan 21
Datum ontvangst: 29 april 2020

Winkelhof
Plaatsen van reclame Dirk vd Broek Leiderdorp (OLO 5125409)
Locatie: Winkelhof 57
Datum ontvangst: 29 april 2020

Bloemerd
Het vellen van 5 fraxinus excelsior, vanwege het uitbreiden van de mestput; opgelegd door de Omgevingsdienst West  Holland (OLO 5125131)
Locatie: Bloemerd 5
Datum aanvraag: 28 april 2020

Het dunnen van 17 bomen bij de schooltuin en volkstuinvereniging, zodat andere bomen en onderbeplanting weer ruimte hebben om te groeien (OLO5125641)
Locatie: Bloemerd 2A
Datum aanvraag: 28 april 2020

Voorhof
Herinrichting van het bestaande kantoor (OLO 4983369)
Locatie: Bolderikkamp 12
Datum ontvangst: 1 mei 2020

Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning en vervangen van de gevelkozijnen (OLO 5137063)
Locatie: Heelblaadjespad 3
Datum ontvangst: 1 mei 2020

De Baanderij
Wijzigen van de huidige locatie Lijnbaan 3N naar de nieuwe locatie Vlasbaan 1 (OLO 5131477)
Locatie: Vlasbaan 1
Datum ontvangst: 1 mei 2020

Wijzigen autowasstraat met stofzuigerplein naar carwash centrum Selfie Wash met wasboxen en stofzuigeplein (OLO 5136281)
Locatie: Vlasbaan 2
Datum ontvangst: 1 mei 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie