BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 19 (2021)

Leyhof
Plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde en zijgevel van de woning (OLO 6063505)
Locatie: Jacoba van Beierenlaan 2
Datum ontvangst: 6 mei 2021

Oranjewijk
Verwijderen van een dragende wand tussen de woonkamer en de keuken (OLO 6054483)
Locatie: Anna van Saksenstraat 25
Datum ontvangst: 3 mei 2021

De Baanderij
Plaatsen van een bovengrondse AdBlue tank (OLO 6046851)
Locatie: Touwbaan 40
Datum ontvangst: 3 mei 2021

De Schansen
Vergunningaanvraag voor een brandveilig gebruiken (OLO 6047267)
Locatie: Wilddreef 3
Datum ontvangst: 3 mei 2021

Informatie