BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 22 (2020)

AANGEVRAAGD
(reguliere procedure)

Doeskwartier
Uitbreiden bestaande woning (OLO 5186009)
Locatie: Doeslaan 50
Datum ontvangst: 22 mei 2020

Informatie