BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 23 (2020)

Binnenhof
Vervangen van de houten kozijnen voor kunststof kozijnen (OLO 5192337)
Locatie: Luykendreef 2
Datum ontvangst: 25 mei 2020

Buitenhof
Plaatsen van een dakserre aan de voorzijde van het dak (OLO 5194479)
Locatie: Buitenhoflaan 56
Datum ontvangst: 26 mei 2020

Vogelwijk
Bouwen van een overkapping aan de bestaande schuur in de achtertuin (OLO 5199085)
Locatie: Gansstraat 8
Datum ontvangst: 27 mei 2020

Achthoven
Aanvraag voor de wijzigingen van eerdere vergunning (OLO 5197237)
Locatie: Achthovenerweg 47
Datum ontvangst: 27 mei 2020

Buitenhof
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5200327)
Locatie: Winterkade 39
Datum ontvangst: 28 mei 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie