BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 24 (2020)

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof
Oude houten tuinschutting vervangen door een nieuwe houten tuinschutting (OLO 5206763)
Locatie: Poortershof 11
Datum ontvangst: 31 mei 2020

Driegatenbrug
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 4865671)
Locatie: Zijlstroom 98
Datum ontvangst: 1 juni 2020

Vogelwijk
Verwijderen van het raamkozijn aan de voorzijde van de begane grond, en plaatsing van een nieuw kozijn (OLO 5209013)
Locatie: Wielewaallaan 4
Datum ontvangst: 2 juni 2020

De Schansen
Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen (OLO 5215675)
Locatie: Wilddreef 2
Datum ontvangst: 4 juni 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie