BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 28 (2020)

Aangevraagd (reguliere procedure)

Vogelwijk
Doorbreken muur tussen woonkamer en keuken (OLO 5277695).
Locatie: Vogellaan 12
Datum ontvangst: 28-06-2020

Kerkwijk
Het verplaatsen en overkappen van de winkelwagenopvang en bijplaatsen van fietsnieten (OLO 5290191).
Locatie: Amaliaplein 38
Datum ontvangst: 2 juli 2020

Bospolder
Het realiseren van een wegrestaurant (OLO 5292671).
Locatie: Persant Snoepweg 2
Datum ontvangst: 3 juli 2020

Informatie