BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 2 (2021)

Ouderzorg
Renovatie en uitbouw bestaande woning (OLO 5724151)
Locatie: Essenpark 11
Datum ontvangst: 6 januari 2021

De Schansen
Kappen van 10 houtopstanden t.b.v. woningbouwontwikkeling Driemaster en de inrichting van de omgeving (OLO 5722017). Zie ook het nieuwsbericht deze pagina
Locatie: Wilddreef 2
Datum ontvangst: 6 januari 2021

Kerkwijk
Realiseren van een speelburcht (OLO 5726247)
Locatie: Kadastrale sectie B, perceelnummer 5641
Datum ontvangst: 7 januari 2021

Voorhof
Kappen van een prunus (OLO 5726301)
Locatie: ter hoogte van Klimopzoom 114
Datum ontvangst: 7 januari 2021

Ouderzorg
Kappen van 3 tilia tomentosa aan de Engelendaal ten behoeve van de verbreding van het fietspad aldaar (OLO 5725355)
Locatie: ter hoogte van Griffioen nr. 5 t/m 14
Datum ontvangst: 7 januari 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie