BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 3 (2021)

Kerkwijk
Het vervangen van een door houtrot aangetast schuifraam door een identiek schuifraam (OLO 5733353)
Locatie: Hoofdstraat 59
Datum ontvangst: 11 januari 2021

Kerkwijk
Sloopwerkzaamheden en een constructieve aanpassing (OLO 5741535)
Locatie: Eikenlaan 20
Datum ontvangst: 13 januari 2021

Buitenhof
Vergroten van de bestaande dakopbouw op de eerste verdieping (5743091)
Locatie: Hobolaan 3
Datum ontvangst: 14 januari 2021

Plaatsen van een houten buitentrap van balkon naar achtertuin (OLO 5748297)
Locatie: Voerstraat 14
Datum ontvangst: 16 januari 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een verdiept fietsschuurtje in de voortuin (OLO 5557269)
Locatie: Kom van Aaiweg 27
Datum ontvangst: 16 januari 2021

Leyhof
Vervangen van de kozijnen aan de voorkant van de woning op de begane grond (OLO 5748635)
Locatie: Machteld van Brabantplaats 4
Datum ontvangst: 16 januari 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie