BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 42 (2020)

Ouderzorg
Verplaatsen van de positie van de hoofdingang in de voorgevel en het plaatsen van een vluchtdeur in de zijgevel (OLO 5497605)
Locatie: Van Diepeningenlaan 14
Datum ontvangst: 5 oktober 2020

Leyhof
Vervangen van de houten gevelkozijnen door geïsoleerde kunststofkozijnen (OLO 5498061)
Locatie: Poortwacht 88 t/m 95
Datum ontvangst: 5 oktober 2020

Doeskwartier
Wijzigen van de pui van de berging aan de voorgevel van de woning (OLO 5497267)
Locatie: Kleiwarenlaan 7
Datum ontvangst: 5 oktober 2020

Bospolder
Nieuwbouw van een kelder en behuizing ten behoeve van het poldergemaal (OLO 5502291)
Locatie: nabij Bospolder 11
Datum ontvangst: 6 oktober 2020

Binnenhof
Vervangen van de houtenkozijnen door kunststofkozijnen op eerste verdieping voor en achter en tweede verdieping achter (OLO 5499727)
Locatie: Van Lennepdreef 7
Datum ontvangst: 6 oktober 2020

Vervangen van een rotte blokhut (OLO 5508909)
Locatie: Hobolaan 15
Datum ontvangst: 8 oktober 2020

Schansen
Kappen van een Tilia cordata op de hoek van de Bosdreef en de Rietschans (OLO 5500451)
Locatie: Grasveld op de hoek Rietschans Bosdreef (Kadastrale sectie A, perceelnummer 10647)
Datum ontvangst: 6 oktober 2020

Voorhof
Vervangen garagedeuren (OLO 5503157)
Locatie: Anemoonzoom 15
Datum ontvangst: 7 oktober 2020

Baanderij
Plaatsen van een alarminstallatie en een lichtbalk (OLO 5511975)
Locatie: Zijlbaan 40
Datum ontvangst: 9 oktober 2020

Informatie