BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 46 (2020)

Kerkwijk
Plaatsen van de nieuwe kozijnen, verwijderen dragende wand benedenverdieping en plaatsen van hek op het dakterras (OLO 5568639)
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum ontvangst: 2 november 2020

De Baanderij
Verbouw bedrijfspand (OLO 5567211)
Locatie: Draadbaan 47-49
Datum ontvangst: 2 november 2020

Boterhuispolder
Kappen van een iep (OLO 5572833)
Locatie: ter hoogte van Engelendaal nr. 40 (Kadastrale sectie A, perceelnummer 11527)
Datum ontvangst: 4 november 2020

Oranjewijk
Kappen van 5 Quercus robur, de bomen maken deel uit van een groep van 12 eiken en worden gekapt om 7 andere bomen de ruimte te geven om uit te groeien (OLO 5579017)
Locatie: B.G. Cortspad (Kadastrale sectie B, perceelnummer 5633)
Datum ontvangst: 6 november 2020

Ouderzorg
Kappen van een Sorbus (OLO 5578941)
Locatie: ter hoogte van Haaghuishof nr. 19 (Kadastrale sectie A, perceelnummer 11285)
Datum ontvangst: 6 november 2020

Winkelhof
Plaatsen van een opbouw (OLO 5581953)
Locatie: Heinsiuslaan 16
Datum ontvangst: 7 november 2020

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie