BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 4 (2020)

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof
Uitbreiding woning op de 1e verdieping (OLO4893117)
Locatie: Klompenmaker 14
Datum ontvangst: 17 januari 2020

Zijlkwartier
Verbouwing + container voor de deur (OLO4896007)
Locatie: Spanjaardslaan 14
Datum ontvangst: 20 januari 2020

Ouderzorg
Kappen 5 bomen in verband met de matige conditie en om andere bomen weer de ruimte te geven (OLO4883579)
Locatie: Park de Houtkamp en waterschapsheuvel
Datum ontvangst: 14 januari 2019

Verlenging behandelingstermijn

De Baanderij
In gebruik nemen van het pand Draadbaan 37B ten behoeve van Combat City BV (OLO4811477)
Locatie: Draadbaan 37B
Uiterlijke beslisdatum: 9 maart 2020

Informatie