BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 4 (2021)

Ouderzorg
Maken van een constructieve doorbraak tussen de woonkamer en de keuken, vervangen houtenkozijnen door kunststofkozijnen en plaatsen van een dakraam in de uitbouw (OLO 5717119)
Locatie: Adegeest 11
Datum ontvangst: 19 januari 2021

Oranjewijk
Maken van een constructieve doorbraak tussen de woonkamer en de keuken (OLO 5753233)
Locatie: Hoofdstraat 113
Datum ontvangst: 19 januari 2021

Ouderzorg
Samenvoeging van twee verblijfsobjecten tot een woonhuis (OLO 5758371)
Locatie: Haaghuishof 18
Datum ontvangst: 20 januari 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5744453)
Locatie: Kastanjelaan 33
Datum ontvangst: 20 januari 2021

Informatie