BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 52

Heerlijk Recht

Aanleggen van een uitrit
Locatie: Gerrit de Blankenlaan 19
Datum aanvraag: 10 december 2019

Ouderzorg

Plaatsen van een rookkanaal (4843087)
Locatie: Rijnenburg 20
Datum aanvraag: 17 december 2019

Buitenhof

Ontheffing aanvraag van het bestemmingsplan voor een gemeentelijke pilot voor het onderbrengen van 3 huishoudens in een friendswoning (in het huidige gebruik 1 huishouden) (4842527)
Locatie: Muzenlaan 69
Datum aanvraag: 17 december 2019

Informatie