BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 6 (2021)

Oranjewijk
Isoleren van de buitengevel aan de kop van de woning (OLO 5302609)
Locatie: Charlotte de Bourbonstraat 2
Datum ontvangst: 30 januari 2021

Ouderzorg
Vergroten van het raamkozijn in de zijgevel van de woning (OLO 5788379)
Locatie: Loevestein 1
Datum ontvangst: 31 januari 2021

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde boven een bestaande dakkapel (OLO 5788155)
Locatie: Tollenaersingel 20
Datum ontvangst: 31 januari 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (OLO 5788777)
Locatie: Van der Havelaan 21
Datum ontvangst: 1 februari 2021

Voorhof
Plaatsen van een uitbouw op de begane grond aan de zijkant van de woning (OLO 5791563)
Locatie: Boekweitkamp 14
Datum ontvangst: 1 februari 2021

Voorhof
Vervangen brug H061 voor brug 126 (OLO 5798141)
Locatie: Heelblaadjespad 1
Datum ontvangst: 3 februari 2021

Tijdelijke wijziging bestemmingsplan sporthal Bloemerd naar vaccinatielocatie (Covid-19) (OLO 5797253)
Locatie: Bloemerd 1 A
Datum ontvangst: 3 februari 2021

Verbouwen van het pand (OLO 5805463)
Locatie: Kadastrale sectie B, perceelnummer4706
Datum ontvangst: 5 februari 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie