BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 6 deel 2 (2021)

Tijdelijke wijziging bestemmingsplan sporthal Bloemerd naar vaccinatie locatie (Covid-19) (OLO 5797253)
Locatie: Bloemerd 1 A
Datum ontvangst: 3 februari 2021

Informatie