BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 7 (2020)

Oranjewijk
Plaatsen van vier extra schuiframen (OLO 4932135)
Locatie: Bernhardstraat 1
Datum ontvangst: 4 februari 2020

Zijlkwartier
Een tijdelijke bouwplaats inrichten op diverse parkeerplaatsen (OLO 4937889)
Locatie: Pinksterbloem 1-47 en Zijloordkade 28-35
Datum besluit: 6 februari 2020

Kerkwijk
Wijzigen van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een terras (OLO 4940349 )
Locatie: Hoofdstraat 24
Datum besluit: 7 februari 2020

Driegatenbrug
Wijzigen bijgebouw (OLO 4941443)
Locatie: Zijldijk 32B
Datum besluit: 8 februari 2020

Informatie