BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 7 2019

Ouderzorg
Verwijderen van een dragende binnenmuur (binnenwand keuken-woonkamer op de begane grond) (Z/19/074848)
Locatie: Hartelstein 19
Datum ontvangst: 4 februari  2019

Voorhof
Realiseren van een garage met kelder, een duiventil (nokverhoging) en dakramen voorgevel (Z/19/074917)
Locatie:Wederikkreek 30
Datum ontvangst: 5 februari  2019

Ouderzorg
Versterken van uitkragende galerijplaten door het aanbrengen van carbon ankers (Z/19/074916)
Locatie: Laan van Ouderzorg 219
Datum ontvangst: 5 februari  2019

Rectificatie

Buitenhof
Het ombouwen van een garage naar woonruimte aan de achterzijde (Z/19/074802)
Locatie: Muzenlaan 210
Datum ontvangst: 2 februari 2019

Informatie