BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 8 (2020)

Buitenhof
Plaatsen nieuwe kozijnen (OLO 4951781)
Locatie: Jaap ter Haarsingel 28
Datum ontvangst: 12 februari 2020

Rectificatie

Zijlkwartier
Een tijdelijke bouwplaats inrichten op diverse parkeerplaatsen (OLO 4937889)
Locatie: Pinksterbloem 1-47 en Zijloordkade 28-35
Datum ontvangst: 6 februari 2020

Kerkwijk
Wijzigen van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een terras (OLO 4940349)
Locatie: Hoofdstraat 24
Datum ontvangst: 7 februari 2020

Driegatenbrug
Wijzigen bijgebouw (OLO 4941443)
Locatie: Zijldijk 32 B
Datum ontvangst: 8 februari 2020

 

Informatie