BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunningen week 9 (2020)

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd (reguliere procedure)

Doeskwartier
Vervangen oude kozijnen, voordeur en dak isoleren (OLO 4882947)
Locatie: Hoofdstraat 187
Datum ontvangst: 17 februari 2020

Ouderzorg
Renovatie en constructieve aanpassing afvalwatertransportgemaal (AWTG) (OLO 4964131)
Locatie: Engelendaal 1 (Hoek Persant Snoepweg, Engelendaal)
Datum ontvangst: 18 februari 2020

Verbouwing verdieping restaurant brasserie Park (OLO 4967691)
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum ontvangst: 19 februari 2020

Oranjewijk
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (OLO 4971469)
Locatie: Frederik Hendriklaan 72
Datum ontvangst: 20 februari 2020

Informatie