BekendmakingAangevraagde omgevinsgvergunning voor plaatsen dakkapellen Drakestein 2,6 en 12

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Ouderzorg

Het plaatsen van dakkapellen in het voordakvlak
Locatie                        :           Drakestein 2, 6 en 12
Datum ontvangst      :           3-3-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.     

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Drakestein 2  Leiderdorp Nederland