BekendmakingAangevraagde ontheffing kapverbod


Voor het vellen van 17 bomen ( 15 populieren, een es en een kastanje ) staande achter de brandweerpost gelegen aan de Simon Smitweg . De bomen dienen te wijken voor de aanleg van het nieuwe gemeentehuis. Het is nog niet geheel duidelijk of alle 17 bomen geveld zullen worden, de uitvoerende partij zal de bomen alleen vellen als er geen andere mogelijkheid bestaat. Meer informatie kunt u vinden op onze www.leiderdorp.nl/ actueel/ gemeentehuis Leiderdorp
Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 4 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De aanvraag ligt 4 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en digitaal.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp