Bekendmakingaangevraagde pmgevingsvergunning dakkapel Brederode 19

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Locatie                        :           Brederode 19
Datum ontvangst      :           22-12-2010
Activiteit(en)                :           bouwen  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brederode 19  Leiderdorp Nederland