BekendmakingAanleg gehandicapten parkeerplaats

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Merelstraat 59. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn gepubliceerd op www.staatscourant.nl en liggen van 26 maart tot en met 7 mei 2014 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

 

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 7 mei 2014.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Merelstraat 59  Leiderdorp Nederland