BekendmakingAanleg gehandicapten parkeerplaats Laan van Berendrecht 128

Aanleg gehandicapten parkeerplaats Laan van Berendrecht 128

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Laan van Berendrecht 128. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn van 13 juni 2012 tot en met 25 juli 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 25 juli 2012.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Berendrecht 128  Leiderdorp Nederland