BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaats

 
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Groenendijkstraat 6. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.
De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 2 september tot en met 14 oktober 2009 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is tot en met 14 oktober 2009 de tijd.
 
 
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp