BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij de percelen Annie M.G. Schmidtstraat 9 en de Merelstraat 52. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 19 augustus 2015 tot en met 30 september 2015 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 30 september 2015 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Annie M.G. Schmidtstraat 9  Leiderdorp Nederland en op Merelstraat 52  Leiderdorp Nederland