Bekendmakingaanleg gehandicaptenparkeerplaats Dotterbloemkreek 87

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bestaande individuele gehandicaptenparkeerplaats te verbreden bij het perceel Dotterbloemkreek 87. Dit betekent dat er één parkeervak bijgetrokken zal worden.  

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 22 december 2010 tot en met 2 februari 2011 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 2 februari 2011 de tijd.    

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dotterbloemkreek 87  Leiderdorp Nederland