BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaats Hoogmadeseweg

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Hoogmadeseweg 54a. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 14 juli tot en met 25 augustus 2010 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is tot en met 25 augustus 2010 de tijd.Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg,   Leiderdorp Nederland