Bekendmakingaanleg gehandicaptenparkeerplaats Laan v. Berendrecht 268

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het volgende perceel:

Laan van Berendrecht 268

Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 8 december 2010 tot en met 19 januari 2011 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 19 januari 2011 de tijd.

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Berendrecht 268  Leiderdorp Nederland