BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaats Molenaarstraat 23

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij Molenaarstraat 23. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak. De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 23 februari tot en met 6 april 2011 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is tot en met 6 april 2011 de tijd.    

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Molenaarstraat 23  Leiderdorp Nederland