BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaats Van Alphenplein 49

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het Van Alphenplein 49. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 22 september tot en met 3 november 2010 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (tijdens reguliere openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor heeft u tot en met 3 november 2010 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Alphenplein 49,  Leiderdorp Nederland