BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaats Van Alphenplein 80

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te houden bij het perceel Van Alphenplein 80. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 28-07-2010 tot en met 08-09-2010 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 08-09-2010 de tijd.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Alphenplein 80,  Leiderdorp Nederland