BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaats week 23 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij een perceel aan de Kamperfoeliezoom. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken staan zes weken ter inzage in de digitale Staatscourant. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop 'Officiƫle bekendmakingen' voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en 'Leiderdorp'. De stukken liggen eveneens van 5 juni tot en met 17 juli 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 17 juli 2019 de tijd.

Informatie