BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaats Wilddreef 146

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Wilddreef 146. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

 De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 22 juni 2011 tot en met 3 augustus 2011 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 3 augustus 2011 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wilddreef 146  Leiderdorp Nederland