BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen bij:

- het perceel Brederode 16;
- het perceel Van Alphenplein 63.

Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij bestaand parkeervakken.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 01-09-2010 tot en met 13-10-2010 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. U heeft hiervoor tot en met 13-10-2010 de tijd.


Informatie