BekendmakingAanleg gehandicaptenparkeerplaatsen

Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen bij het percelen Hoofdstraat 40 en Roodborststraat 2. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 14 november 2012 tot en met 27 december 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 27 december 2012.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 40  Leiderdorp Nederland en op Roodborststraat 2  Leiderdorp Nederland